این درب ها توسط معماران مطرح در سر تا سر دنیا طراحی شده اند.دربهایی که لولای پاشنه دارند و این لولا در وسط درب یا درجایی نزدیک آن نصب میگردند،حتما چرخش زیادی برای باز شدن درب ایجاد میکنند .به همین دلیل کمتر استفاده میشوند.

اما معماران کاربلد به نحوی از این امکان غیر محبوب استفاده میکنند که دکور باشی بر آن شد تا 10 نمونه از بهترین های آن را به شما معرفی کند.

pivot-door_110216_01a-800x1200 pivot-door_110216_02-800x1080 pivot-door_110216_03-800x1198pivot-door_110216_04-800x600 pivot-door_110216_05-800x1200 pivot-door_110216_06-800x1200pivot-door_110216_10-800x1069pivot-door_110216_09-800x533pivot-door_110216_08-800x533pivot-door_110216_07-800x530pivot-door_110216_06-800x1200