image image image
دكورباشي طراحي داخلي خانه اي ٤٥ متري را برگرفته از معماري معاصر به شما معرفي مينمايد

طراحي داخلي اين آپارتمان به صورت ديناميك و متحرك ميباشد. معمار اين طرح آقاي محمد پور ميباشد
پروژه بازسازی و طراحی داخلی یک واحد آپارتمانی 45 متری است که به دنبال راهکاری برای تعریف متفاوت از عملکرد در واحد کوچک و نحوه استفاده آن عملکردها از نور و عناصر محیطی ساختمان است. این واحد آپارتمانی در شمالیک مجموعه آپارتمانی پر واحد در اشرفی اصفهانی تهران واقع شده است. این واحد از طرف شمال به کوچه و از طرف جنوب به نورگیر مجموعه 4 تا بازشو دارد و نور ورودی از بدنه جنوبی دارای کیفیت نوری مناسب می باشد.

image image imageimageimageimage

دغدغه اصلی طراحی، استفاده از کیفیت و شدت نور شمال و جنوب در واحد آپارتمانی است تا با تغییر و جابجایی عملکرد ها، از نور تابستان و زمستان بدنه شمالی و جنوبی واحد،به طور بهینه ای برای انواع عملکردهای داخلی استفاده شود. می توان گفت تغییر پذیری و برنامه پذیری فضاها با تعریف توده و فضا در این واحد اتفاق می افتد. ولی اینبار با تغییر و جابجایی توده، کیفیت و عملکرد فضاها عوض می شود و به هم تبدیل می شود. برای رسیدن به این امر، کلیه دیوارهای داخلی واحد (دیوار جدا کننده اتاق خواب و راهرو و آشپزخانه و…) حذف شدند و واحد تبدیل به سطح مسطحی شد که فقط یک حجم سرویس بهداشتی و حمام در داخل واحد باقی ماند. توده ای با عملکرد تختخواب تاشو و کمد لباس و کتابخانه طراحی شد که با حرکت در فضا و چرخش در موقعیت های تعبیه شده چیدمان و برنامه های عملکردی متنوعی برای استفاده از کیفیت های نور شمالی و جنوبی و تابستانی و زمستانی به واحد بخشیده است.

 

image image imageimage image imageimageimageimageimage image