سوزان درامن، هنرمند هلندی با استفاده از هزاران سنگ و بلور زینتی و سایر اشیای براق، ماندلاهای استادانه و نقوش نساجی خلق می کند. به طور شگفت انگیزی، سوزان از هیچگونه طرح از پیش تعیین شده برای ساخت آثارش استفاده نمی کند و می گوید: “من هیچ وقت طرح و نقشه ندارم.

photo_2016-06-18_12-34-51 photo_2016-06-18_12-35-13 photo_2016-06-18_12-35-18photo_2016-06-18_12-35-23 photo_2016-06-18_12-35-28 موقعیت و مکان مرا راهنمایی می کند. من نور، مسیر بازدیدکنندگان، رنگ ها، ارتفاع و … را بررسی می کنم. در واقع فضای کلی، راهنمای من است. هرفضا به چیز خاصی نیاز دارد و اینستالیشن به آرامی رشد می کند. وقتی که با فاصله به آن نگاه کنید، روشن و منظم به نظر می رسد. اما وقتی نزدیک تر شوید، چشم هایتان از فراوانی جزئیات و محرک های بصری گیج می شوند و ادراک بصری به چالش کشیده می شود.

photo_2016-06-18_12-36-00 photo_2016-06-18_12-35-51