اين آپارتمان با الهام از سبك ژاپني طراحي شده است. فلسفه اين نوع طراحي استفاده بهينه از فضاست. استفاده اي اقتصادي و مقرون به صرفه.

هميشه وقتي صحبت از آپارتمانهاي كوچك ميشود ياد استفاده از كمد هاي ديواري براي پوشاندن مبلمان و وسايل مي افتيم. خلاقيت ويژه در اين طرح استفاده از كف براي پوشاندن مبلمان و قفسه هاست.

البته موضوع مهم براي استفاده از اين ايده داشتن سقفي نسبتا بلند است.

image image imageimage image imageimage