ايكيا تصاویري از سری FLISAT خود را كه اواخر سال 2016 براي فروش اماده خواهد شد را منتشر کرده است .
مجموعه ای از مبلمان کوچک طراحی شده است به عنوان کودک رشد می کند، معرفي شده است
به عنوان مثال، احجامي كه به عنوان خانه عروسك استفاده ميشود و می تواند پس از آن بر روی دیوار آویزان شود و به عنوان یک قفسه استفاده شود.
یا میزي که می توان کج و تنظیم شود به سه ارتفاع های مختلف.
این مجموعه به طور کامل ازچوب کاج ساخته شده است.
برخی از قطعات ديگر هم به عنوان وسايل اموزشي و هم به عنوان محل نگه داري وسايل استفاده مي شوند مثل این جعبه کوچک با چرخ.
يا خانه بازي با ورودي دايره اي شكل.

image image imageimage image