دوست عزیز؛ مجموعه دکورباشی از شمادعوت میکندتادرهفدهمین نمایشگاه بین المللی صـــــــنایع و تجهیـزات آشپـــــزخانه، حمـام، سونـا و اسـتخــر که در تاریخ 9 تا 12 تیر ماه سال 1398در محل دائمی نمایـــــشگاه های بین المللی تهران سالن 5 غرفه شماره 14 غرفه دکورباشی بازدید فرمایید.