اين آپارتمان توسط گروه ان ام دي طراحي شده است.براي خانواده اي كه عاشق موسيقي است.

IMG_3267.JPG

طراحي اين خانه بر اساس سطح بندي مختلف از فعاليت موسيقايي طراحي شده است.بالاترين سطح براي موسيقي در ورودي آپارتمان است كه در فضايي راه راه با چوب طراحي شده است و در وسط اين فضا پيانويي بزرگ وجود دارد .

IMG_3269.JPG

سطح متوسط موسيقي در سالن و اتاق نشيمن و آشپزخانه جريان دارد ويژگي خاص اين فضا سطوح سوراخ سوراخ مانند ديوارهاي اكوستيك استوديوهاي موسيقي ميباشد

IMG_3268.JPG

.و در آخر حداقلي ترين سطح موسيقي در اتاق هاي خواب جاري است براي شنيدن موسيقي با سطوح صاف و تزيين شده با پارچه.

IMG_3270-0.jpg

از ديگر خصوصيات اين طراحي كف براق و رنگ هاي زنده در اندازه هاي كوچك است.

IMG_3271.JPG