در دکوراسیون” سبک لیاط” دکورباشی استفاده از روکش های چرم طبیعی و مصنوعی جایگاه ویژه‌ای دارد .
همیشه این سوال پیش می‌آید که آیا چرم طبیعی بهتر است یا چرم مصنوعی ؟
امروزه با پیشرفت تکنولوژی در زمینه تولید انواع مصنوعات ، تولید چرم مصنوعی هم از این قاعده مستثنی نیست و کیفیت چرم مصنوعی پیشرفت زیادی نموده است .
مطمئناً احساس استفاده از چرم طبیعی و اصالت و ذات آن قابل مقایسه با چرم مصنوعی نیست .

از مهمترین دلایلی بعضی از مواقع ارجحیت استفاده از چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی از دست میرود موارد زیر را می توان نام برد .

۱- سایز
چرم طبیعی به دلیل اینکه از پوشش تنه دام تهیه می‌شود و محدودیت سایز دارد نمی توان ابعاد دلخواه آن را سفارش داد . مخصوصاً زمانی که تکه دوزی چرم طبیعی مورد نظر طراح نباشد . در این مورد استفاده از چرم مصنوعی به دلیل عدم محدودیت سایز توصیه میگردد

۲- قیمت
در بیشتر موارد قیمت چرم طبیعی بیشتر از چرم مصنوعی است و این محدودیت بعضاً در روند اجرای پروژه خلل ایجاد می‌کند .

۳ -خواص فیزیکی و شیمیایی چرم طبیعی
خواص شیمیایی چرم طبیعی شامل جذب رطوبت ،انعطاف پذیری ، شرایط نگهداری، بافت و ضخامت موضوعاتی هستند که استفاده از چرم مصنوعی را به دلیل کنترل خواص شیمیایی و فیزیکی به صرفه میکند.
با توجه به موضوعات مطرح شده استفاده از چرم طبیعی یا مصنوعی در موارد متعدد برتری خود را نسبت به یکدیگر از دست میدهد .