اين بنا جهت  ترغيب زنان براي رفتن به كليسا طراحي شده است

معمار اين اثر لوسی وانك مي باشد.

مقامات محلي جنوب غرب تايوان باعث ايجاد اين بنا بوده اند . اين كفش غول پيكر پاشنه بلند حالا به محلي براي بازديد گردشگران خارجي تبديل شده است. ارتفاع اين بنا ١٦ متر مي باشد كه با هزينه اي بالغ بر ٢٣ ميليون دلار ساخته شده است. در ساخت اي بناي جالب ٣٢٠ پانل بزرگ شيشه اي استفاده شده است.


موضوع جالبي كه اين بنا را متمايز از ديگر اثار معماري نموده است تلفيق چند مفهموم واژه : كليسا ، زنانگي ، كفش پاشنه بلندو سيندرلا مي باشد مفاهيمي كه روي كاغذ هيچ ارتباطي به هم ندارند.