نام پروژه: کلبه ییلاقی سیحون
آدرس: کلوکان، در راه اوشان، نزدیک تهران
معمار: هوشنگ سیحون
نوع پروژه: مسکونی
دهه ساخت: دهه50 شمسی
سبک معماری: اورگانیک
مصالح: سنگ، چوب و فولاد به عنوان بخشی از سازه )

photo_2016-06-13_01-30-37 photo_2016-06-13_01-30-44 photo_2016-06-13_01-30-49photo_2016-06-13_01-30-53

آن چیزی که طرح بنای ییلاقی سیحون را در بین ابنیه ی خصوصی شاخص می نماید، برخورد ارگانیک و هم زیستی ساختمان با طبیعت است. ساختمان با هماهنگی خاصی با کوه طراحی و ساخته شده است. بخش عمده ی این هماهنگی در فضای نشیمن، خود را نشان می دهد.

بخشی از جداره فضای نشیمن با سنگ های کوه تلفیق شده، و حس فضای ارگانیک و طبیعت گرایی را در نظر ناظر تقویت می نماید. ایده ی طرح خانه، و نحوه ی برخورد آن با طبیعت، شباهت خاصی با کار معماران ارگانیک و به خصوص، کارهای فرانک لوید رایت دارد.
سیحون یادآور می شود که طراحی و جزییات اجرای پروژه در محل صورت گرفته و متناسب با پیشرفت کار
طراحی شده است