اطلاعات عمومی پروژه

نام: کبابی محمد آدرس پروژه:

 مجموعه سیتی سنتر، اصفهان، ایران

 شرکت مشاوره: دفتر فرایند منطقی در 

طراحی معماری معماران مسئول: الهام گرامیزاده، احسان حسینی تیم طراحی: طراحی داخلی احمدرضا توکلی، آلاله محسنی، علیرضا زمانی تاریخ: 1395

مساحت ساخته شده: 60 مترمربع

نوع: بازسازی

نظارت: دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری
پیمانکار:عباس جبیری
عکاس:فرشید نصرآبادی
کارفرما: امید اکبری
جوایز: فینالیست جایزه معمار در بخش بازسازی، سال 1395

 

 

شعبه کبابی محمد در فودکورت

پروژه بازسازی یکی از واحدهای فود کورت مجموعه سیتی سنتر اصفهان برای شعبه جدید کبابی محمد در بهار 95 به دفتر ما سپرده شد . شعبه اصلی کباب محمد در محدوده درچه در نزدیک اصفهان قرار دارد و با توجه به اینکه در این تیپ از رستوران های قدیمی خارج شهری ، بی پیرایگی ، اصالت و قدمت باعث رونق کسب وکار است ، طراحی شعبه این رستوران در مجموعه غذایی سیتی سنتر ، به عنوان یک مرکز خرید مدرن ، در واقع تعریف جدیدی از برند کباب محمد با حفظ روحیات نوستالژیک آن شد.دکورباشی این مطالعه این پروژه زا توصیه میکند

طراحی فضایی با ایجاد حس حضور و تعلق  بدون حضور فیزیکی در آن، مبنای تعریف  فضای سفارش در ارتباط با فضای عمومی فود کورت قرار گرفت ، این کار از طریق حفر از حجم پر و تاکید بر فضای خالی میسر گردید. پروژه شامل دو قسمت آشپزخانه و سفارش بود که با توجه به محدودیت های مجموعه ، نفوذ قسمت هایی از آشپزخانه در محدوده سفارش و استفاده نمایشی از آن یکی از راهکارهای حفظ هویت کبابی محمد گردید. حاصل ساختاری از ترکیب های متنوع پوسته های کروی شکل است که توسط صفحه ای چنان مقطع خورده که تمام نمی شود و ناظر را تا محدوده ای بزرگتر در بر می گیرد و بدین طریق فضای عمومی و شلوغ فودکورت در مقطع کم عرض کبابی نفوذ می یابد.دکورباشی این مطالعه این پروژه زا توصیه میکند

Mohammad_kebab__1_-11499-800-506-75 Mohammad_kebab__2_-11481-800-506-75 Mohammad_kebab__3_-11482-800-506-75Mohammad_kebab__4_-11483-800-506-75 Mohammad_kebab__5_-11484-800-506-75 Mohammad_kebab__6_-11485-800-506-75Mohammad_kebab__9_-11488-800-506-75 Mohammad_kebab__14_-11493-800-506-75

پروژه بازسازی یکی از واحدهای فود کورت مجموعه سیتی سنتر اصفهان برای شعبه جدید کبابی محمد در بهار 95 به دفتر ما سپرده شد . شعبه اصلی کباب محمد در محدوده درچه در نزدیک اصفهان قرار دارد و با توجه به اینکه در این تیپ از رستوران های قدیمی خارج شهری ، بی پیرایگی ، اصالت و قدمت باعث رونق کسب وکار است ، طراحی شعبه این رستوران در مجموعه غذایی سیتی سنتر ، به عنوان یک مرکز خرید مدرن ، در واقع تعریف جدیدی از برند کباب محمد با حفظ روحیات نوستالژیک آن شد.دکورباشی این مطالعه این پروژه زا توصیه میکند

Mohammad_kebab__017_-11495-800-506-75Mohammad_kebab__17_-11496-800-506-75