دوست عزیز؛

مجموعه دکورباشی از شما دعوت میکند تا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیـزات آشپـزخانه، حمـام، سونـا و اسـتخـر ,K&B-S&P که در تاریخ
9 تا 12 تیر ماه سال 1396در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38-غرفه شماره 11 -غرفه دکـــــورباشی برگزار میشود، بازدید فرمایید.
مجموعه دکورباشی فعال در زمینه دکوراسیون داخلی ،کابینت آشـــپزخانه و بازســازی می باشد

با تشکر
حامد عاشقعلی