معماران پاريسي امانوئل كومبارل و دومينيك مارك از گروه طراحي ECDM طراحي داخل اين آپارتمان را به عهده داشته اند .

این معماران در فضای 40 متر مربعی این مکعب را قرار داده اند .

suspended-bedroom_210116_01-800x420
اين مكعب يك اتاق خواب درحال تعليق در این آپارتمان است.

suspended-bedroom_210116_02-800x628
اين اتاق داراي يك ساختار فلزي است كه با پانل هاي چوبي ساخته شده است و با رنگ سفيد پلي اورتان پوشش داده شده است.

suspended-bedroom_210116_04-800x365