شرکت MAKKUM هلند میخواست سوله ای قدیمی را تبدیل به فضای اداری نماید .تیم طراحیFLORIS  این پروژه را به انجام رسانیده است. این پروژه در سال 2015 به انجام رسیده است.

photo_2016-01-31_09-42-46 photo_2016-01-31_09-42-50 photo_2016-01-31_09-42-54

سقف این پروژه از نوعی چادر است که نور عمومی محیط را بدون مشخص بودن منبع نوری تامین میکند

photo_2016-01-31_09-42-00 photo_2016-01-31_09-42-35 photo_2016-01-31_09-43-12 photo_2016-01-31_09-43-17

این فضا به 4 قسمت غیر مساوی تقسیم شده است.

مبلمان این دفتر کار به صورت سفارشی ساخته شده . ارتفاع کم مبلمان و پارتیشن های شیشه ای باعث میشود افراد دفتر در تعامل و مشورت مداوم باهم باشند.

photo_2016-01-31_09-43-03 photo_2016-01-31_09-43-07 photo_2016-01-31_09-43-24

تصاویر قبل و بعد از بازسازی را میتوانید باهم مقایسه کنید.