اين خانه قديمي در حومه لندن متعلق به مادر كارفرما بوده است. كه كاملا سنتي و بدون معمار احداث شده.
مك لارن اكسل معمار داخلي با مهارت فراون اين خانه را به خانه اي مينيمال تبديل كرده است. يعني فرمها و عملكرد ها به نهايت سادگي و حداقلي طراحي شده اند.
مك لارن با ساده سازي پلان و حذف ديواره ها به فضاي مسطح و در عين حال غير همسطح دست پيدا كرده است.
سادگي حساب شده را در سراسر دكوراسيون اين خانه ميتوانيد ببينيد.
البته حفظ بعضي از المانها مثل بخاري قديمي يا بتن اكپوز كه همانند بسته هاي كاه ميباشد ، از عمد بوده است تا وابستگي معنا داري بين محيط داخلي و خارجي ايجاد كند.
از نكات جالب اين طراحي داخلي آشپز خانه ان است. كه كابينت هاي هوايي كاملا حذف شده اند. و جهت ساده كردن فرم ها زهوار لبه صفحه كابينت در انتها تبديل به نرده ميشود.

merrydown_mclarenexcell_1-600x849 merrydown_mclarenexcell_2-600x849 merrydown_mclarenexcell_3-600x849merrydown_mclarenexcell_4-600x800 merrydown_mclarenexcell_5-600x849 merrydown_mclarenexcell_6-600x849merrydown_mclarenexcell_8-600x800 merrydown_mclarenexcell_10-600x849 merrydown_mclarenexcell_12-600x849merrydown_mclarenexcell_18-600x849 merrydown_mclarenexcell_17-600x849 merrydown_mclarenexcell_12-600x849 merrydown_mclarenexcell_10-600x849