طراحی این خانه توسط کارولین ویلیامسون صورت گرفته است

این خانه در سواحل اوکراین با تبدیل یک ویلای تابستانی به خانه ای بزرگ بازسازی شده است .

Shore-House-NOTT-Design-Studio-8-600x326 Shore-House-NOTT-Design-Studio-9-600x368 Shore-House-NOTT-Design-Studio-10-600x400Shore-House-NOTT-Design-Studio-11-600x473 Shore-House-NOTT-Design-Studio-12-600x900 Shore-House-NOTT-Design-Studio-3-600x546Shore-House-NOTT-Design-Studio-4-600x407 Shore-House-NOTT-Design-Studio-5-600x451 Shore-House-NOTT-Design-Studio-6-600x401

این خانه از سالنی بزرگ شکل یافته که توسط دیواره های چوبی و کاذب به فضاهایی کاربردی تقسیم شده اند.

مورد جالب این طرح آن است که  تمام دیواره های کاذب خود ،عناصری کارکردی و مورد استفاده هستند مانند کمد،کتابخانه و کابینت.Shore-House-NOTT-Design-Studio-7-600x400 Shore-House-NOTT-Design-Studio-1 Shore-House-NOTT-Design-Studio-2-600x345Shore-House-NOTT-Design-Studio-14-600x442Shore-House-NOTT-Design-Studio-13-600x844Shore-House-NOTT-Design-Studio-14a-600x910

 

دکور باشی شما را به این موضوع توجه می دهد که طراحی داخلی این پروژه گرم است و از رنگ کرم و قهوه ای استفاده شده که رنگ محبوب ایرانی هاست . طراحی راه پله مینیمالیستی است

Shore-House-NOTT-Design-Studio-19-600x426 Shore-House-NOTT-Design-Studio-18-600x400 Shore-House-NOTT-Design-Studio-17-600x400