این ویلا برای یه عکاس بریتانیایی-فرانسوی طراحی شده است.موضوع اصلی که ویلا را از آپارتمان شهری متمایز میکند تماشای منظره طبیعی پیش رو است.

طراح این فضا با درک احساس قدیمی نشستن کنار لبه پنجره ،فضایی را به صورت مورب ایجاد کرده است . جایی برای نشستن و لذت بردن.

فضایی دنج و مینیمال با توجه به نوع طراحی باز و پرنور ویلا.

window-seat_280116_02-800x718 window-seat_280116_03-800x681 window-seat_280116_04-800x533