يك فروشنده طلا و جواهر شو روم اختصاصي خود را با آپارتمان شخصي خود تلفيق كرده و جالب تر از آنكه اين آپارتمان در مجموعه يك انباري قديمي قرار گرفته است.

image

اين انبار قديمي حدود ٢٠٠ سال پيش در لندن توسط يك شركت هندي -انگليسي براي انبار كالاهايي كه از اسيا وارد ميشود ، ساخته شده است.

imageimage

شركت طراحي داخلي ال يو وي در لندن باز سازي و طراحي داخلي اين فضا را برعهده داشته است.

image
اين آپارتمان در واقع فضاي باز بزرگي است كه در آن نمايشگاه جواهرات ، نشيمن ، غذاخوري و آشپزخانه توامان با هم ديده ميشوند.

imageimage

سقف هاي چوبي از اصل بنا كه متعلق به ٢٠٠ سال پيش است، نگه داشته شده تا به اصالت بنا احترام گذتشته شود.
اشپز خانه ،دكواسيون و مبلمان مدرن ، تضاد معنا داري را بين بازسازي و بنا ايجاد كرده است.

imageimage

اين آپارتمان داراي ٢ اتاق خواب ميباشد كه يكي از انها حمام اختصاصي دارد ، اتاق لباس زيبا از مشخصات اتاق خواب مصدر اين واحد ميباشد.

imageimage